Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 42

Sıkça Sorulan Sorular

 • 1.Mutemetlere verilen avans limiti ne kadar?

 • Mutemetler aldıkları avansı ne kadar sürede kapatması (mahsup etmesi) gerekir?

 • Mutemetler aldıkları avanstan yaptıkları harcamalardan % 0 9,48 (Bindedokuzyüzkırksekiz) oranında Damga Vergisi ödenecek mi?

 • Yurtiçi veya Yurtdışında yapılacak geçici görevlendirmeler için yapılacak ödemelerde gerekli olan evraklar nelerdir?

 • Yurtiçinde verilecek gündelik miktarı nedir?

 • Yurtdışında verilecek gündelik miktarı nedir?

 • Yolluklar için ne kadar avans verilebilir?

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğruda alım limiti ne kadar?

 • Kimlere Katkı Payı Ödenir?

 • Katkı payları nasıl belirlenir?

 • Vergiye Tabi Ücretlerin Vergi Matrahları Nasıl Hesaplanır.

 • Gelir Vergine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife Nedir?

 • S: 1.Mutemetlere verilen avans limiti ne kadar?
  C: —Her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenir. -2014 Mali Yılı İçin Bütçe Kanununda Belirlenen. —(1) Normal İşler İçin 1.100,00*5 =5.500,00 TL —(2) Protokollü Projeler için ita amirinin onayı ile 1.100,00 TL nin 10 katına kadar artırılabilir.

  yukarı ^
  S: Mutemetler aldıkları avansı ne kadar sürede kapatması (mahsup etmesi) gerekir?
  C: Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince “Mutemet işin tamamlanmasından sonra bir aylık sürenin bitimini beklemeden, son harcama tarihini takip eden üç iş günü içinde ön ödeme artığını iade etmek ve süresinde mahsubunu yaparak hesabını kapatmak zorundadır (Yılsonunda bir aylık süre dikkate alınmaz mali yıl bitmeden kapatılması gerekir)

  yukarı ^
  S: Mutemetler aldıkları avanstan yaptıkları harcamalardan % 0 9,48 (Bindedokuzyüzkırksekiz) oranında Damga Vergisi ödenecek mi?
  C: Ödenecek

  yukarı ^
  S: Yurtiçi veya Yurtdışında yapılacak geçici görevlendirmeler için yapılacak ödemelerde gerekli olan evraklar nelerdir?
  C: 1 — İlgili birim amirinin görevlendirme yazısı (Onay Belgesi) 2 — İlgili birimin Yönetim Kurulu Kararı 3- Rektörün Onayı

  yukarı ^
  S: Yurtiçinde verilecek gündelik miktarı nedir?
  C: http://www.ds.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=1867

  yukarı ^
  S: Yurtdışında verilecek gündelik miktarı nedir?
  C: http://www.ds.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=1868

  yukarı ^
  S: Yolluklar için ne kadar avans verilebilir?
  C: Geçici görev yerinde 6245 sayılı Harcırah Kanunun çerçevesinde yapılacak ödeme kadar, tahmini bir tutar yolluk avansı olarak verilebilir.

  yukarı ^
  S: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğruda alım limiti ne kadar?
  C: Her Mali Yılın Ocak ayı sonuna kadar Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenir. 2010 Mali Yılı İçin 35.023,00 TL

  yukarı ^
  S: Kimlere Katkı Payı Ödenir?
  C: Döner sermaye geliri elde eden fakülte, enstitü, yüksek okul, konservatuar ile uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları arasında katkıları da dikkate alınmak suretiyle katkı payı ödenir. (Katkı Payı ödenebilmesi için görevli olduğu birimin DS geliri olması zorunlu)

  yukarı ^
  S: Katkı payları nasıl belirlenir?
  C: http://www.ds.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=1869

  yukarı ^
  S: Vergiye Tabi Ücretlerin Vergi Matrahları Nasıl Hesaplanır.
  C: Maaştan süre gelen vergi matrahı ile Döner sermayeden ödenen katkı payı ve Uluslarası kaynaklardan desteklenen projelerden ödenen ücretlerin süre gelen vergiye tabi matrahları birleştirilerek hesaplanır.

  yukarı ^
  S: Gelir Vergine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife Nedir?
  C: http://www.ds.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=1870