Personel Listesi ve Telefon Numaraları


DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 

İşletme Müdürlüğü 

Adı Soyadı : Görevi : Telefon Numarası :
Ahmet DÖNMEZ İşletme Müdürü

0 212 285 29 13- 0 212 285 39 71


Büro
Santral 0 212 285 32 08
0 212 285 33 88
0 212 285 39 73
0 212 285 69 24
Faks 0 212 285 39 89
Adı Soyadı : Görevi : Dahili Tel.No :
Gülay YALÇINKAYA : Mali Hizmetler Uzmanı(Gerçekleştirme Görevlisi)

 

129

Gülay KAYMAN : Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi (Ayniyat Saymanı) Taşınırlar ile İlgili Tüm İşlemler

115

Seda GÜLSÜMBÜL : Ek Ödeme (Dağıtım İşlemleri) Ar-Ge  ve Sempozyum Destek Ödemeleri

111

:

 

Yavuz UCA : Tahakkuk(Avans Mahsubu, Mal ve Hizmet Alımları)

116


:

130

Semra ÇETİN : Banka Dekont Girişleri,Yevmiye Kayıt,Fatura Düzenleme

124

Cengiz GÜLER : Personel Özlük Haklarına ait Ödemeleri ile SGK   Beyan ve Ödeme İşlemleri

125

Erdem KAYMAK : Ambar Çıkışı, Mal ve Hizmet Alımı Ödemeleri

126

Gülhan ARSLAN

:

Fatura Düzenleme ve Fatura Kargo İşlemleri

120

 

Aslı Umut İBİKLİ

:

Ek Ödeme (Dağıtım) Proje İşlemleri

119

Ali KARAALİOĞLU : UOLP ,Vergi İşlemleri ve Tahakkuk İşleri

113

Murat GÖK : Avans, yolluk ödeme ve mahsup işlemleri

114

Nurettin DEMİRCAN

:

Teknisyen Yardımcısı (Evrak Dağıtım İşlemleri)

127

Mustafa YALÇIN

:

Evrak Kayıt

123

 Ayşe AKBAŞ      Yardımcı Hizmetli (Çay Ocağı)      128  

 

Saymanlık Müdürlüğü

 

Santral : 0 212 285 69 47
0 212 285 39 68
Faks 0 212 285 39 89
Adı Soyadı : Görevi : Dahili Tel.No :
Murat OKÇU : Saymanlık Müdürü V.

117

Büro

122

 

 

Nimet ATEŞ Muhasebe Memuru

118

Mustafa AYDIN Teknisyen Yardımcısı (Evrak Dağıtım İşlemleri)

128